موقعیت جغرافیایی شهر املش

ارتفاع از سطح دریا ۱۳ متر
۳۷٫۰۹۷۵°شمالی ۵۰٫۱۸۳۶°شرقی